وکیل

چگونه می توانیم کفیل کسی شویم؟

کفیل که نام دیگر آن سرپرست است، من جمله مواردی می‌باشد که اشخاص می‌توانند با سپری نمودن برخی مراحل نسبت به سرپرست شدن، اقدام نمایند.

سرپرست یا کفیل به چه کسی اطلاق می‌شود؟

سرپرست و یا کفیل در معنی که غالبا مورد استفاده قرار می‌گیرد، به تنها مراقب نیز نگهدارنده یک شخص اطلاق خواهد شد و افرادی مانند فرزند پسری که بیشتر از هجده سال دارد برای هر پدر نیز مادر، برداری که از بینابین سایر خواهران و برادرانش بیش از هجده سال سن دارد و نیز تنها نوه‌ پسری برای مادربزرگ و همچنین پدربزرگ که بیشتر از هجده سال سن دارد، خواهند توانست مسئولیت مربوط به یک کفیل را برعهده خویش بگیرند‌.

مازاد بر موارد یاد شده در قسمت فوقانی متن، اکثریت موارد کاربرد کفالت جهت اخذ معافیت سربازی می‌باشد و افرادی که این شرایط را دارا می‌باشند و براساس آیین‌نامه منوط بدان عمل کنند، خواهند توانست از معافیت سربازی بهره‌مند گردند و فرآیند منوط بدان را پشت سر خود گذارند‌.

از حائز اهمیت ترین روند جهت احراز کفالت در معافیت، نیز می‌توان به تحقیقات محلی اشاره نمود که به واسطه‌ی کلانتری منطقه سکونت به انجام می‌رسد و به هنگامیکه شرایط مدّنظر احراز بشود، حکم معافیت بعد از گذر مدت زمانی صادر می‌شود.

بعضی اسناد و مدارک مورد نیاز جهت اخذ معافیت کفالت عبارت می‌باشند از:

فتوکپی از شناسنامه و کارت ملی خود به همراه اصل مدارک نام‌برده شده، اصل اسناد و مدارک تحصیلی به همراه عکس پرسنلی، تهیه برگه معاینه پزشکی، تهیه برگه مشخصات بستگان و در پایان برگه اشتغال به خدمت سربازی.

سرپرست یا کفیل که غالبا به جای همدیگر مورد بهره‌گیری واقع می‌گردد، به لحاظ قضایی به فردی اطلاق می‌شود که کفالت فرد دیگری را برعهده‌ی خویش دارد و جهت حضور مرتب متهم در مقابل میزانی وجه و انعقاد معاهده، تعهد می‌کند.

کفیل در حالتی کلی و عمومی مسئولیت حاضر شدن متهم ضمن دادگاه تا به پایان فرآیند رسیدگی به پرونده نیز اجرای حکم مربوطه را برعهده خواهد داشت.

بنابراین برخی از مسئولیت‌های متهم را برعهده خویش می‌گیرد و در برابر آن وجهی تحت عنوان، وجه‌ الکفاله اخذ می‌نماید.

تفاوت کفیل و سرپرست

اغلب کفیل و سرپرست از لحاظ عالم حقوق اداری به یک معنا و مفهوم هستند و با یکدیگر تعریف می‌شوند.

ولیکن در بعضی حالات کفیل و سرپرست ضمن قسمت‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد و اندکی تفاوت در نهادهای گوناگون برای آن‌ها در نظر انگاشته شده است.

کفیل و سرپرست در مواضع متنوعی از قابلیت به کار گیری برخوردار هستند و در مواقع گوناگون، کاربردهای مختلفی را شامل می‌شوند.

به عنوان نمونه کفیل و سرپرست در یک نهاد، به شخصی اطلاق می‌شود که به گونه‌ای موقت در مقام والاتر از خود قرار گرفته است و مثلا طی مدّت زمان غیاب رئیس، به جای رئیس سرپرستی و اداره سازمان را برعهده خویش می‌گیرد و موقتی می‌باشد.

ولیکن به عنوان نمونه، کفیل از نظر حقوقی و قضایی، شخصی می‌باشد که با یک عقد، در مقابل یک فرد متعهد می‌گردد تا به هر هنگام که نیاز است، مسئولیت کفالت و سرپرستی را به انجام رساند.

البته که دارای مسئولیت و اختیارات دیگری است که در ادامه متن کمی بیشتر و صریح‌تر بدان می‌پردازیم:

شخصی که جهت کفالت از فرد دیگری ضمن دادگاه تعهد می‌دهد، مسئولیت و وظایف بسیار سنگینی را برعهده خود خواهد داشت.

به حالتی که تکالیف مشقت باری را پذیرفته است و او ملزم می‌شود تا هر مدت زمان که نیاز است، در دادگاه حاضر شود و چنانچه که تکالیف خویش را به درستی انجام ندهد، پیامدهای مالی بسیاری برای او در نظر گرفته خواهد شد و بایستی میزان وجه‌ الکفاله را به صندوق دولت تادیه کند‌.

قابل ذکر است که کفیل بایستی در کلیه‌ دفعاتی که نیاز به حضور متهم داخل دادگاه است، حاضر گردد و او نمی‌تواند چنین بگوید که برای نمونه یک دفعه در دادگاه حاضر گردیده‌ام و همین کافی می‌باشد و از خودش مسئولیت را به دور کند.

چنانچه کفیل از به انجام رساندن کفالت نادم و پشیمان شود و دیگر مایل نباشد این وظیفه را برعهده خود داشته باشد، خواهد توانست از قاضی رسیدگی کننده تقاضای رفع وظیفه را خواستار شود‌.

چنانچه که خود او تقاضای رفع مسئولیت نکند، کفالت تا به اتمام مختومه اعلام گردیدن پرونده برعهده خود او خواهد بود.

ولیکن طی مواردی نیز کفیل از مسئولیت خود مبرا می‌گردد، برای نمونه هنگامی که خود متهم به موقع در داخل دادگاه حضور به عمل آورد یا خود مکفول‌له از تعهد کفیل امتناع ورزد، نخواهد کفیل برای خود داشته باشد و یا مکفول‌له از دنیا برود، کفیل وظیفه‌ای برعهده خود نخواهد داشت.

عقد کفالت

شیوه‌ صدور قرار کفالت

قرار کفالت را اغلب بازپرس با در نظر انگاشتن اوضاع و احوال پرونده نیز به همراه متهم برای او صادر می‌کند و به هنگامی که این قرار با صلاحیت دادگاه صادر گردد، موافقت حال، نبود موافقت متهم در این مسئله تاثیری نخواهد داشت.

از این جهت پس از صدور قرار کفالت، فردی که نیت دارد تحت عنوان کفیل اتخاذ شود و مایل است که این مسئولیت را برعهده خود داشته باشد، بایستی این مسئله را به دادگاه اعلام دارد و تقاضای کتبی خود را ارائه دهد و در آن تقاضا بیان کند که تعهد می‌نماید که متهم را به هنگام تعیین شده به واسطه‌ دادگاه، نزد مقامات رسیدگی کننده حاضر کند و بعد از آن‌ که تقاضا خویش را ارائه داد، شرایط و موقعیت کفیل مورد وارسی قرار خواهد گرفت.

چنانچه که شرایط و صلاحیت او از جانب دادگاه و بازپرس تأیید شد، قرار قبولی کفالت صادر می‌گردد و آن شخص خواهد توانست به گونه‌ای رسمی، کفالت او را برعهده خویش گیرد.

فرآیند انجام شکایت چگونه است؟

با اتفاق یک جرم و آغاز تحقیقات مقدماتی، مراجع کیفری نیز ضابطان دادگستری، در راستای شناسایی‌ و تعقیب متهم، اقداماتی فوری را در پیش می‌گیرند.

از آن سوی که در روند تحقیقات مقدماتی در ارتباط با کشف جرم، فرآیند بازجویی از متهم و تا به هنگامی که اتفاق جرم به واسطه‌ او قطعی نشده است.

ولیکن ادله انتساب جرم بدو متحمل است، دادستان یا بازپرس پرونده، جهت حفظ آثار جرم، پیش‌گیری از امحای ادله، فرار او یا شرکاء و معاونین، نیز جهت حفظ حقوق مالی و جبران ضرر و زیان و صدمات وارده بر بزه‌دیده که به منظور اعمال مجرمانه بزهکار رخ داده است، مقامات قضایی دادسرا با استناد به جرم صورت گرفته، اقدام به دریافت تأمین کیفری بر اساس اوضاع و احوال جرم و مقدار اضرار مالی، از متهم تا به هنگام تعیین و تکلیف تحقیقات اولیه می‌نماید.

حال آن‌ که از جمله متداول‌ترین نوع قرارهای تأمین کیفری که متهم را استناد به حفظ و حقوق مالی بزه‌دیده و پیشگیری از فرار او که امکان دارد موجب عدم امکان دستیابی جهت جبران مطالبات مالی بزه‌دیده گردد، دریافت قرار کفالت خواهد بود.

بنابراین به هر هنگامکه پس از دریافت و اجرای قرارها، متهم حضور به عمل نیاورد یا فرار کند، دادستان به واسطه‌ وجه‌ الکفاله اقدام به جبران خسارت و اضرار مالی بزه‌دیده و یا حقوق دولت خواهد کرد.

نحوه‌ ضبط وجه‌الکفاله

با دریافت وجه‌الکفاله به هنگامی که متهم در بازداشت به سر ببرد، آزاد خواهد شد و گاهی هم زمانیکه مقام قضایی جایز بداند، متهم بایستی به واسطه‌ کفیل احضار و یا آن‌ که خود حاضر شود.

در غیر از این حالات، چنانچه که با عذری مؤجه و قابل پذیرش حاضر نگردد، با ابلاغ اخطاریه، وجه‌الکفاله تعیین شده بنابر دستور دادستان دریافت می‌شود.

در صورتی که متهم یک کفیل را معرفی کرده باشد، بدو اخطار خواهد شد که طی مدت زمان یک ماه متهم را تحویل بدهد. به هنگام ابلاغ واقعی اخطاریه و تحویل ندادن متهم، بنابر دستور دادستان، فرآیند ضبط وجه‌الکفاله صورت می‌پذیرد.

به هنگامی که متهم یا کفیل، جهت عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، آدرس مکان اقامت حقیقی او یا تغییر نشانی را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام ننماید یا بدین منظور از محل خارج شده باشد، ابلاغ اخطار قانونی به جهت وجه‌الکفاله کفایت خواهد کرد.

به هنگام قطعیت دستور دادستان، بنابر وجه‌الکفاله، بدون صدور اجرائیه جهت اجرای احکام کیفری و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی اجراء شده و اقدام می‌گردد.

فرآیند اعتراض به ضبط وجه‌الکفاله

گرچه که با وجود موجبات اعتراض به ضبط وجه‌ الکفاله، بنابر دستور دادستان، اقدامات مورد نیاز به جهت ضبط وجه‌الکفاله صورت خواهد گرفت.

ولیکن با این حال به متهم و کفیل نیز این حق اعطاء شده است که بنابر دلایل بیان شده در قسمت ذیل، نسبت به قرار ضبط وجه‌ الکفاله اعتراض به عمل آوردند.

  • هر زمان که کفیل یا متهم چنین ادعایی داشته باشند که به جهت ضبط وجه‌الکفاله موجبات قانونی رعایت نشده است.
  • هر زمان که متهم یا کفیل چنین ادعایی داشته باشند که در زمان و مؤعد مقرر حاضر شده‌اند و یا شخص ثالثی متهم را در دادگاه حاضر نموده است.
  • هر زمان که کفیل یا متهم چنین ادعایی را داشته باشند که به علت وجود عذر موجه متهم در دادگاه حاضر نشده است. یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته است متهم را در دادگاه حاضر نماید.
  • هر زمان متهم یا کفیل چنین ادعایی نمایند که بعد از صدور قرار قبولی کفالت معسر گردیده‌اند.
  • هر زمان که کفیل چنین ادعا نماید، عدم تحویل متهم در مهلت مقرر به دلیل فوت او بوده است.
رسیدگی به اعتراض صورت گرفته نسبت به ضبط وجه‌الکفاله

بعد از آن‌که متهم احضار و یا حاضر نشد، با ابلاغ اخطاریه واقعی یا قانونی به کفیل، مطابق با دستور دادستان، نسبت به ضبط آن اقدام خواهد شد.

نهایتا کفیل می‌تواند طی مدت زمان ده روز از تاریخ ابلاغ به تصمیم اتخاذ شده توسط دادستان در دادگاه کیفری دو و یا به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش) به هنگامی که به جانشینی از دادستان، مسئولیت او را به دوش می‌کشد) به دادگاه کیفری ۲ نزدیک‌ترین شهرستان این استان شکایت به عمل آورد. حال تصمیم اتخاذ شده از جانب این دادگاه قطعی و لازم‌ الاجرا می‌باشد.

شما باید از دادگاه کیفری دو یک برگ شکوائیه اخذ نموده و اعتراض خود را در برگ شکوائیه درج کنید. البته پیش از انجام هرکاری لازم است مشخصات خود را در آن برگ درج نموده سپس به سوی قید اظهارات خود رهسپار شوید.

قبول کفالت

مدارک لازم جهت انجام شکایت چیست؟

شما جهت اعتراض به ضبط وجه‌الکفاله به برخی از اسناد چون؛ مدارک هویتی خود، وجود دلایل کافی جهت اثبات ادعای خود، قید نام شاهد (زمانی که جهت سخنان خود شاهد دارید) ذکر کنید.

البته که در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید با مشاوران حقوقی ما در وکیل ۲۴ تماس حاصل فرمایید.

هزینه تمام شده تنظیم شکایت چقدر است؟

بهتر است خاطر نشان شویم که، در تنظیم دادخواست و شکوائیه نیاز به صرف هزینه بسیار نخواهد بود. به گونه‌ای که شما می‌توانید با صرف اندک هزینه‌ای به غایت خود دست پیدا کنید.

به هنگام وجود وکیل در کنار شما به جهت تنظیم شکوائیه این امر کاملا به توافقات میان شما و وکیل بستگی خواهد داشت.

آیا برای این شکایت نیاز به وکیل است؟

به نظر شما آیا در راستای اعتراض به صدور ضبط وجه‌ الکفاله نیاز به وجود وکیل پایه یک دادگستری خواهد بود! یا نیاز به این کار نیست؟ بهتر است کمی با خود در این زمینه روراست تر باشیم. قطعا که شما دوست ندارید سرمایه خود را از دست داده و متضرر شوید!

حضور وکیل می‌تواند دستان شما را در این زمینه‌ها به خوبی بگیرد‌ به گونه‌ای که دفاعیات لازم را به عمل آورد. اگر دوست دارید به حق خود دست یافته و خیال خود را آسوده کنید، پیشنهاد می‌کنیم با یک وکیل مجرب و متبحر مشورت نمایید.

نحوه پشتیبانی و شکایت تنظیم شده چگونه است؟

قطعا که به هنگام حضور وکیل امور مربوط به پشتیبانی و شکایت تنظیم شده، به خوبی پیش خواهد رفت. با وجود وکیل دیگر شما هراسی به جهت تنظیم شکوائیه نخواهید داشت ‌و او می تواند خود تمامی امور را به انجام رساند.

دوستان عزیز ما در این متن از خود در وکیل ۲۴ تمام تلاش خود را در پیش گرفتیم که شما را با کفیل و کیستی او آشنا سازیم. حال آن‌ که شما می‌توانید به هنگام وجود ابهامات و سؤالات بیشتر در این زمینه با ما در وکیل ۲۴ همراه گردید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا