وکیل

اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی

آیا می‌دانستید اجرت المثل ایام تصرف زمین زراعی و کشاورزی می‌بایست به مالک یا صاحب زمین تادیه گردد‌! حال بیایید با همدیگر ببینیم که اجرت المثل زمین زراعی و کشاورزی در ایام تصرف آن چگونه و به چه حالت محاسبه و معین می‌گردد!

در بعضی پرونده‌ها مسئله منفعت حاصله از اموال و املاکی می‌باشد که یک جانب دعوی از آن بهره گرفته و جانب دیگر را از آن محروم نموده است که بدان اجرت المثل اطلاق می‌شود.

ضمن این قبیل از پرونده‌ها کارشناس نقش اساسی را ایفاء می‌نماید، زیرا مبلغ حق مطالبه دو طرف دعوی را کارشناس معین خواهد نمود.

به بیانی سهل‌تر چنانچه که شخصی از مال شخصی دیگر بهره گیرد و منتفع گردد در حالی که اصل به همراه فرع مال برجای ماند، اجرت منافع یا آن‌ که اجرت المثل خواهد بود.

معین نمودن اجرت المثل زمین زراعی و کشاورزی ضمن ایام تصرف

آن چه بر اجرت المثل زمین زراعی و کشاورزی اثرگذار خواهد بود، متوسط درآمد سالیانه هر زمین و یا آن‌‌ که اجاره‌بهای زمین می‌باشد. این درآمد سالیانه به برخی از عوامل وابسته است، من جمله آن از قرار ذیل می‌باشد:

 • گونه محصولاتی که از آن زمین برداشت می‌گردد.
 • میزان حاصلخیز بودن زمین زراعی و کشاورزی.
 • نوع شرایط جوی حاکم بر زمین زراعی و کشاورزی.
 • تنش‌های محیطی و تهدیدات زیست محیطی حاکم بدان‌ جا.
 • گونه سیستم کشاورزی که در آن منطقه به چشم می‌خورد.
 • مقدار فاصله موجود از زمین کشاورزی تا به جاده ارتباطی.
 • برقراری ارتباط با بازارهای مدنظر و اخذ خدمات از آن‌ها.
 • شرایط و موقعیت زمین زراعی و کشاورزی و میزان فاصله آن با بازار.
 • نوع کشت زمین که آن نیز به صورت تک محصولی می‌باشد یا آن‌ که چند محصولی.
 • هزینه مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات و لوازم و ماشین آلات کشاورزی.
 • محاسبه هزینه‌های مربوط به کاشت محصولات و برداشت آن از زمین زراعی و کشاورزی.

چه عاملی ضمن محاسبه اجرت المثل زمین کشاورزی در ایام تصرف اثرگذار می‌باشد؟

از منظر مفهومی اجاره با اجرت المثل ضمن یک گروه طبقه‌بندی می‌گردد و من جمله شروط آن مدت تعیین اجرت المثل و اجازه مالک یا صاحب زمین زراعی است.

حال از سویی مواردی از عامل دخیل ضمن محاسبه اجرت المثل زمین زراعی را کوتاه و جامع بیان می‌نماییم:

 • نوع کاربری زمین که دیمی است یا باغی و یا آن‌ که آبی.
 • تعیین محصول غالب در آن منطقه زراعی و کشاورزی.
 • ارزش تولید محصولات غالب زمین زراعی بنابر واحد تن ضمن هکتار به تفکیک هر سال.
 • تعیین ارزش ناخالص در تولید بنابر فرمول ارزش واحد محصول در مقدار تولید محصول در مساحت زمین زراعی که بر اساس سال معین خواهد شد.
 • حساب نمودن ضریبی از ارزش ناخالص در تولید محصول ضمن سال‌هایی که مقام محترم قضایی آن را خود تعیین نموده است و در اختیار شخص گذارده است.
 • هنگام تصرف زمین زراعی؛ به هنگامی گفته می‌شود که زمین زراعی به تصرف درآمده است و این مدت زمان را قاضی معین خواهد کرد. این مدت زمان از به هنگام صدور حکم خلع ید تا آغاز تصرف زمین زراعی خواهد بود.

تراکتور در زمین

از چه شیوه‌هایی اجرت المثل کشاورزی ضمن ایام تصرف را می‌توان محاسبه نمود؟

 • شیوه ابتدایی آن‌ که تمامی سال‌هایی که زمین زراعی و کشاورزی ضمن تصرف بوده است را با ارزش قیمت روز محصولات می‌توانیم در نظر انگاریم.
 • شیوه دوم آن‌که سالانه مابه‌ازای هر سالی که زمین زراعی در تصرف بوده است با قیمت پایانی محصولات در همان سال را در نظر انگاریم.
 • و اما در شیوه سوم میانیگن تمامی سال‌های تصرف زمین زراعی و کشاورزی را محاسبه خواهیم کرد.

روش معمول و غالب ضمن دادگاه رسیدگی کننده برای این قبیل از پرونده‌ها این می‌باشد که کارشناس اجرت المثل زمین زراعی و کشاورزی را به شیوه دوم محاسبه می‌نماید.

یعنی اینکه به تفکیک هر سالی که آن زمین مدنظر در تصرف بوده است با قیمت به روز محصولات را در همان سال محاسبه خواهد کرد. علل اتخاذ دادگاه مدنی برای این شیوه ضمن محاسبه آن می‌باشد که مالک زمین زراعی تصرف گردیده هر سال به منظور اخذ اجاره بها خویش نیامده است و طرف مقابل دعوی هم محصولاتی با همان شرایط در سال به مرحله‌ تولید رسانیده است.

تحت عنوان یک اصل یا قاعده، اجرت المثل و یا همان قیمت زمان بهره‌گیری از ملک و یا زمین زراعی، می‌بایست به مالک یا آن‌ که زمین زراعی تادیه گردد.

عنوان بعضی پرونده‌ها حقوقی و یا کیفری، منفعت حاصله از اموال و همچنین املاکی می‌باشد که یک جانب دعوی از آن، بی‌دلیل بهره‌برداری کرده و سوی مقابل را از آن منفعت به کل محروم کرده است. حال آن‌ که قانونگذار بدین منافع اجرت المثل اطلاق می‌کند.

در روند این قبیل از پرونده‌ها، کارشناس رسمی قوه قضاییه نقش اساسی را ایفاء می‌نماید. زیرا مبلغ دقیق و اصلی اجرت المثل ایام تصرف، توسط همین کارشناسان تعیین می‌شود.

به بیانی ساده‌تر چنانچه فردی از اموال فردی دیگر بهره گیرد و از منفعت آن بهره بگیرد، زمانی که اصل و فرع آن مال برجای ماند و از میان نرود، می‌بایست اجرت منافع و یا در اصطلاح اجرت المثل بهره‌گیری را به دیگری تادیه نماید.

فرآیند انجام شکایت چگونه است؟

طرح دعوا نیز ارائه دادخواست اجرت المثل روزهای تصرف، شرایط و فرآیند مخصوص به خود را می‌طلبد که در قسمت ذیل به گونه‌ای مختصر و مفید آن را به شما توضیح خواهیم داد.

 • مالک زمین زراعی و یا وکیل وی یا نماینده قانونی او می‌توانند در راستای تشکیل و ایجاد پرونده گام گذارند و هیچ فرد دیگری به غیر از موارد نام‌برده شده، حق طرح دعوی نیز پیگیری آن را به علت نفع یا آن‌ که سمت در این جهات را نخواهند داشت.
 • مالک می‌بایست تمامی اسناد و مدارک اثبات کننده مالکیت خویش را همانند سند رسمی یا مبایعه نامه و غیره به هنگام طرح دعوی در اختیار دادگاه رسیدگی کننده قرار دهد.
 • مشخصه‌های کامل زمین زراعی و کشاورزی مِن جمله شماره پلاک ثبتی و آدرس زمین کشاورزی و غیره به منظور تسلیم دادخواست ضروری است.
 • داشتن مشخصات شخص متصرف غیرمجاز، چون؛ نام او، نام خانوادگی، اسم پدر، آدرس دقیق مکان اقامت وی و ادله‌ی تصرف او من جمله شهادت از سوی شاهدان یا تأمین علل با جلب نظر از جانب کارشناس و غیره الزامی به نظر می‌رسد.
 • دادگاهی به جهت رسیدگی بدین پرونده صلاحیت خواهد داشت که زمین کشاورزی در حیطه‌ی آن حوزه قضایی قرار گرفته است.

به عنوان نمونه چنانچه که متصرف زمین را در شهر شیراز به گونه‌ غیرقانونی و بدون اجازه و اذن مالک، در حوزه‌ تصرف خود گرفته باشد، هر چند که مکان اقامت آن شخص شهر تهران باشد، صرفا دادگاه حقوقی مکان وقوع زمین زراعی در شهر شیراز صلاحیت رسیدگی خواهد داشت حتی چنانچه که مالک مدعی اجرت المثل زمین، در شهر یا آن‌ که استان دیگری سکونت داشته باشد.

رویه قضایی کنونی محاکم ضمن مطالبه اجرت المثل روزهای تصرف زمین

 • مالک و یا مالکین مدعی حق و یا نماینده قانونی آن‌ها، می‌بایست با رعایت موارد و با در اختیار داشتن اسناد قید شده، به یکی از دفاتر خدمات قضایی در سطوح کشور رجوع و اقدام به تشکیل پرونده و ارائه دادخواست با موضوع، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف زمین زراعی را  درخواست کنند‌.
 • این دفاتر بعد از ایجاد پرونده قضایی و اخذ هزینه‌های دادرسی ضمن دعوای مالی، اوراق و دیگر ضمائم پرونده را به گونه الکترونیکی به دادگاه مکان قرار گیری زمین زراعی ارسال می‌کنند.
 • دادگاه رسیدگی کننده در زمان کامل بودن پرونده، زمان رسیدگی را معین نموده و به دو طرف ابلاغ می‌کند. ضمن این شرایط از دو طرف دعوی حاوی مالک زمین و متصرف غیرمجاز زمین، در راستای حضور در دادگاه دعوت می‌شود.
 • به منظور اثبات و احراز مالکیت خواهان دعوا، دادگاه برای یک مرتبه از نهاد ثبت اسناد و املاک محل وقوع زمین، استعلام مورد نیاز را دریافت می‌کند تا مالکیت خواهان برای دادگاه اثبات شود.
 • به هنگامی که که متصرف غیرمجاز تصرف خویش را قبول نکند، دادگاه امکان دارد از مالک زمین بخواهد که نسبت به حاضر کردن شاهدین خود ضمن دادگاه مبادرت ورزد تا اظهارات صورت گرفته به واسطه‌ی او، توسط دادگاه شنیده گردد‌.
 • چنانچه متصرف غیرقانونی (بدون اخذ اذن مالک) ضمن جلسات دادگاه رسیدگی کننده، قانونی بودن (با اجازه بودن عمل) تصرفات خویش را به مرحله‌ی اثبات برساند، دادگاه با استناد به گونه تصرفات انجام شده و با معین نمودن و جلب نظر کارشناس ذی‌صلاح، قرار ارجاع موضوع به کارشناسی را صادر خواهد کرد.
 • کارشناس انتخاب شده بعد از بازدید از زمین کشاورزی و ملاحظه گونه تصرفات و بهره‌گیری انجام شده، میزان، مساحت، مکان وقوع ملک، مدت هنگام تصرف و ارزش نیز بهاء تصرفات انجام شده را برآورد کرده و به دادگاه تسلیم خواهد کرد.
 • چنانچه که بنابر نظر کارشناس انتخاب شده اعتراضی صورت نپذیرد یا بعد از اعتراض قطعی شود، دادگاه با استناد به وجهی که کارشناس یا آن‌که‌ کارشناسان تحت عنوان اجرت هنگام تصرف مشخص کرده‌اند، حکم به تأدیه کامل اجرت المثل روزهای تصرف زمین کشاورزی، علیه متصرف را به منفعت مالک صادر خواهد کرد.

تصرف زمین

مدارک لازم جهت انجام شکایت چیست؟

بله، ما در قسمت فوقانی متن خود اشاره نمودیم که مالک مؤظف است در کنار اسناد و مدارک هویتی خویش دیگر اسناد را چون سند رسمی، مبایعه نامه را با خود به همراه داشته باشد.

البته که شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران حقوقی ما در وکیل 24 تماس حاصل فرمایید تا اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید.

هزینه تمام شده تنظیم شکایت چقدر است؟

هزینه مالی دادخواست اجرت المثل روزهای تصرف ملک مزوعی، بنابر قیمت منطقه‌ای زمین یاد شده محاسبه می‌گردد.

دفاتر خدمات قضایی فرم‌های ویژه‌ای را در اختیار خواهان دعوا می‌گذارد که اطلاعاتی چون مساحت، موقعیت، کاربری و غیره به واسطه‌ او کامل و هزینه دادرسی بنابر آن تعیین خواهد شد که البته میزان مبلغ زیادی نخواهد بود.

هزینه کارشناسان ضمن دعوی اجرت المثل ایام تصرف زمین زراعی و کشاورزی

دائما دستمزد کارشناس رسمی دادگستری بنابر گونه کارکرد وی به واسطه‌ دادگاه معین می‌شود. رویه قضایی این می‌باشد که ضمن بدو مسئله دادگاه اجرت مختصری را تحت عنوان علی الحساب معین و به خواهان اخطار کند که هزینه یاد شده را به صندوق دادگستری تادیه نماید.

بعد از پرداخت شدن هزینه، کارشناس انتخاب شده به شعبه رجوع کرده و اقدام به مطالعه تمام و کمال پرونده می‌کند و همچنین از زمین کشاورزی نیز بازدید و گونه کشت، تصرف، زرع، نیز مدت زمان تصرف انجام شده، و غیره را کاملا بررسی و در پایان نظر خویش را به گونه‌ای مکتوب در اختیار دادگاه می‌گذارد.

گاهی هم دادگاه به هنگام نیاز می‌تواند، درخواست کامل نمودن نظر را از کارشناس مربوطه بخواهد.

در صورتی که کارشناس منتخب، هزینه تادیه به واسطه‌ی خواهان را اندک‌تر از مقدار کارکرد خود تعیین کند، در پایان نظریه کارشناسی خویش از دادگاه می‌تواند درخواست پرداخت و کامل نمودن ما به التفاوت دستمزد را کند.

در این قسم چنانچه قاضی تشخیص بدهد که مبلغ تادیه گردیده به کارشناس اندک‌تر از مقدار فعالیت کارشناسی انجام شده او بوده است، وجه دیگری را معین و خواهان مؤظف به تأدیه آن می‌باشد.

آیا برای این شکایت نیاز به وکیل است؟

ممکن است شما در این زمینه نیازمند یک وکیل ملکی باشید. قطعا که او می تواند به عنوان یک راه‌حل برای شما باشد. چرا؟ دائما نبود وکیل در دعوای ملکی می‌تواند خسارت جبران ناپذیری را به همراه خود بیاورد. چرا که آن چه در این میانه‌ها وجود دارد، مال و دارایی شما خواهد بود.

نحوه پشتیبانی و شکایت تنظیم شده چگونه است؟

در این راستا چنانچه که شما مایل باشید امور خود را جهت انجام به یک وکیل واگذار کنید او نیز به عنوان یک نماینده قانونی خواهد توانست در دادگاه رسیدگی کننده حضور به عمل بیاورد. پس بهتر است نگران نباشید و انجام امور خود را به او واگذار کنید.

دوستان عزیز ما در این متن از خود سعی نمودیم شما را با جوانب گوناگون اجرت المثل ایام تصرف زمین زراعی و کشاورزی آشنا سازیم. حال آن‌ که بهتر است به هنگام وجود چنین مواردی نگران نباشید و تنها به ما اطمینان کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی با بهترین وکیل - ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱